Sintaş Epoksi boya Ürünler

Sintaş Boya

Sintaş Epoksi Boya Ürünler

Sintaş Epoksi Boya
 
Sintaş Epoksi Sonkat Boya iki komponentli epoksi esaslı antikorrozif bir son
kattır. Tiksotropik karakteri nedeni ile kalın katlar halinde tatbik edilebilir.
Yüksek mekanik mukavemetinin yanı sıra asit ve solventlere karşı dayanıklıdır.
 
Sintaş Epoksi Boya

Ürün ve Katkıları Sintaş Epoksi Sertleştirici
Sintaş Epoksi Tiner
 
Sintaş Epoksi Astar
 
Epoksi esaslı, iki bileşenli antikorroziv bir astardır. Yüzeylere fevkalade iyi
yapışır, nem ve korozyon direncine sahiptir. Yüzeyler için sağlam ve düzgün
zemin oluşturarak, üzerine tatbik edilecek son katlar için düzgün bir yüzey
oluşturur.

Ürün ve Katkıları
Sintaş Epoksi Sertleştirici
Sintaş Epoksi Tiner
Renk


Renk
istenen her renk yapılabilir
 
Sintaş Epoksi Vernik
 
Sintaş Epoksi Vernik iki komponentli epoksi esaslı bir verniktir. Kimyasal
direnci çok yüksektir. Yapışma, sertlik, elastikiyet gibi mekanik özellikleri
mükemmeldir. Epoksi vernik fiziksel ve kimyasal dirence sahip olduğundan
metal, ahşap ve beton zeminlere uygulanabilen bir verniktir.

Ürün ve Katkıları
Sintaş Epoksi Sertleştirici
Sintaş Epoksi Tiner
Renk şeffaf
 
Sintaş Epoksi Tineri
 
Sintaş Eposi Tiner epoksi reçinesi esaslı boyaların inceltilmesi için
hazırlanmış bir tinerdir.

Fiziksel Özellikler
Yoğunluk (20°C, gr/cm3) 0.84 - 0.88
Uygulama Alanı Sintaş Epoksi Tiner epoksi reçinesi.